Gia han bang lai xe nuoc ngoai het han

Gia hạn bằng lái xe nước ngoài hết hạn

Bạn là người nước ngoài có bằng lái xe nước ngoài do cơ quan quốc tế cung cấp. Bằng lái xe nước ngoài của bạn đã hết hạn và đang cần gia hạn băng lái xe nước ngoài để tham gia giao thông. ASIMIC sẽ giúp bạn điều này