Đổi bằng lái xe nước ngoài đã hết hạn ở đâu tại Hà Nội

Cập nhật: 03:36 PM, 19/03/2013

Trong thời hạn 60 ngày trước khi giấy phép lái xe do cơ quan nước ngoài cung cấp hết hạn, người có nhu cầu tiếp tục sử dụng giấy phép lái xe nước ngoài làm đơn đề nghị đổi kèm theo giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, gửi đến cơ quan quản lý giấy phép lái xe để được xét cấp lại giấy phép lái xe.

Người có giấy phép lái xe nước ngoài đã hết hạn nhưng chưa quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn, người có giấy phép lái xe bị hỏng, có đủ hồ sơ gốc thì được xét đổi giấy phép lái xe”.