Gia hạn bằng lái xe nước ngoài hết hạn

Cập nhật: 03:41 PM, 19/03/2013

Người Nước Ngoài khi điều khiển phương tiện giao thông ở Việt Nam phải làm thủ tục chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài.

Khi hết hạn,Quý khách có Quốc Tịch Nước Ngoài phải đổi lại Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài từ đầu,Giấy Phép lái Xe Việt Nam cũ hết hạn phải mang theo để cắt góc.

Quý Khách có Quốc Tịch Nước Ngoài không được phép gia hạn bằng lái xe nước ngoài như công dân Việt Nam!

Nếu có Quốc Tịch Việt Nam sẽ không cần tới Giấy Phép Lái Xe Nước Ngoài,không cần đổi lại từ đầu.Thủ tục tương đương đổi Giấy Phép Lái Xe Việt Nam đến hạn đổi.