Mẫu đăng ký xin cấp giấy phép lái xe nước ngoài

Cập nhật: 03:07 PM, 01/04/2013

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẰNG LÁI QUỐC TẾ

HỌ TÊN: ..........................................................................................................................

ĐỊA CHỈ:..........................................................................................................................

NƠI SINH: .......................................................................................................................

NGÀY SINH: ................................  GIỚI TÍNH: .................................................................

MÀU MẮT: ...................................  CHIỀU CAO: ...............................................................

DẤU BẰNG LÁI HIỆN TẠI: .............  SỐ BẰNG LÁI: .............................................................

NGÀY CẤP: ......................................................................................................................

Ngày  … tháng … năm ......

KÝ TÊN