Thủ tục giấy tờ cấn thiết khi đổi bằng lái xe Việt nam sang bằng lái xe quốc tế

Cập nhật: 02:08 PM, 14/03/2013

Hồ sơ đổi bằng lái xe Việt Nam sang quốc tế :

1. Bằng gốc lái xe Việt Nam còn hạn;
2. Chứng minh thư hoặc hộ chiếu photo;
3. 4 ảnh 3 x 4.

Điều kiện đổi bằng lái xe Việt Nam sang quốc tế? 

- Bằng lái xe Việt Nam còn hạn sử dụng;
- Có hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân còn hiệu lực; 
- File hình Chứng Minh 3 x 4;
- Chữ ký của người làm bằng;
- Có các số đo: Chiều cao, cân nặng, màu mắt.