Giấy phép lái xe quốc tế do nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cấp

Cập nhật: 03:13 PM, 08/04/2013

1. Theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Thông tư số 15/2011/ TT- BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; hồ sơ đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài như sau:

Hồ sơ do người lái xe lập thành 02 bộ gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đăng ký cư trú, lưu trú, tạm trú hoặc định cư lâu dài), gồm:

a) Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (đối với người Việt Nam theo mẫu quy định tại Phụ lục 29; đối với người nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục 30);

b) Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao chụp giấy phép lái xe; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh;

c) Bản sao chụp hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam hoặc bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp;

d) Bản sao chụp Thẻ cư trú, Thẻ lưu trú, Thẻ tạm trú, Thẻ thường trú hoặc giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam đối với người nước ngoài; giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn thời hạn đối với người Việt Nam để đối chiếu;

đ) 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân.

Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe xuất trình hộ chiếu còn thời hạn hoặc giấy chứng minh nhân dân ( giấy chứng minh thư ngoại giao, công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp ) và giấy phép lái xe nước ngoài để đối chiếu.

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe do cơ quan đổi giấy phép lái xe giao cho người lái xe quản lý là hồ sơ gốc, gồm các tài liệu ghi ở các khoản a, b, c, d Điều này và giấy phép lái xe nước ngoài.

2. Theo chúng tôi được biết thì hiện tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có cấp 2 loại giấy phép lái xe gồm: Giấy phép lái xe Giấy phép lái xe quốc tế do nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cấp.

Tại văn bản ngày 04/01/2011 của Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi các cơ quan của Việt Nam có xác nhận rằng : “Không được dùng Giấy phép lái xe quốc tế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để đổi giấy phép lái xe của bất kỳ một nước nào khác”.

Người gửi câu hỏi trình bày có giấy phép lái xe nhưng chưa nêu rõ là có giấy phép lái xe loại nào do nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cấp. Vì vậy, nếu giấy phép lái xe của người gửi câu hỏi không phải là Giấy phép lái xe quốc tế do nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cấp thì đề nghị người gửi câu hỏi chuẩn bị hồ sơ đổi giấy phép lái xe nói tại điểm 1 nêu trên mang đến Sở Giao thông vận tải (nơi đăng ký cư trú, lưu trú, tạm trú hoặc định cư lâu dài) để làm thủ tục đổi giấy phép lái xe của nước ngoài sang giấy phép lái xe của Việt Nam theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.