Chưa áp dụng xử phạt đối với người đội mũ bảo hiểm giả

Cập nhật: 03:15 PM, 02/05/2013

Quy cách đội mũ được hiểu như sau:

- Quai mũ phải đóng khít với cằm. 
- Khi kéo mũ từ sau ra trước hoặc nâng phần trên trước trán rồi kéo ra sau, mũ không được bật ra khỏi đầu.

Bên cạnh đó, sẽ xử phạt hành chính đối với người sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm không theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN, không gắn dấu hợp quy CR, ghi nhãn hàng hóa…

Đây là nội dung trong Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 15/5/2013.