Mẹo trả lời câu hỏi thi lý thuyết làm bằng lái xe máy

Cập nhật: 10:23 AM, 18/04/2013

I. Phần trả lời.
– Nều từ đầu tiên của ý cuối cùng có các từ: tất cả, cả, tuyệt đối, người, phải, cảnh, các, giấy thì đó chính là ý đúng.
– có chữ “khái niệm” => chọn ý 2.
– Có chữ “đường cao tốc” => chọn ý 1
– Nếu có 2 từ “phải”, 2 từ “không”, 3 từ “hiệu” –>ý 1.
– Nếu có từ “tuổi”, 3 từ “đi’, 2 từ “đường”, 2 từ “biển” –> ý 2.
– Nếu có 3 từ khi, nhường, xe –> ý 3.
Giấy tờ => ý 4
– Nếu có từ “không” ở đầu ý nào, chọn ý đó là ý đúng.
Thở chọn 1, máu chọn 2. 
chọn 1, đi chọn 2
mét => chọn 1
II. Phần câu hỏi.
máy kéo : 30 km/h
mô tô: 40 km/h
Cao tốc 1, làn đường 2.
– Đuôi câu hỏi màu xanh có 50km –> ý 3, 60km –> ý 4.
– Trong câu hỏi màu xanh có từ xe mô tô –> ý 3, công nông –> ý 4.